Trellis: Diamond Trellis 6x6

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x6'
Sales price £40.00
Description

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x6'