Trellis: Diamond Trellis 6x5

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x5'
Sales price £35.00
Description

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x5'