Trellis: Diamond Trellis 6x4

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x4'
Sales price £30.00
Description

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x4'