Trellis: Diamond Trellis 6x3

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x3'
Sales price £27.00
Description

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x3'