Trellis: Diamond Trellis 6x2

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x2'
Sales price £25.00
Description

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x2'