Trellis: Diamond Trellis 6x1

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x1'
Sales price £20.00
Description

Dipped Diamond Rough Sawn Trellis 6'x1'